Director Grant National-CNCSIS-TE-16Titlul Grantului: CUANTIFICAREA LEGATURII CHIMICE IN SPATII ORTOGONALE DE REACTIVITATE. APLICATII LA MOLECULE DE INTERES BIO-, ECO-, SI FARMACO-LOGIC

 

Cod Proiect: TE_16

Program PN II: Resurse Umane

Tip de Proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

 

Unitatea Contractantă: CNCSIS-UEFISCSU (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior -Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare)     

 

Unitatea Contractoare: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

 

Perioada: 36 luni (Septembrie 2010-August 2013)

Valoare Totală: 690.100 RON

Valoarea în 2010: 67.400 RON

Valoarea în 2011: 218.110 RON

Valoarea în 2012: 230.030 RON

Valoarea în 2013: 175.560 RON

 

Director de Proiect: Conf. Dr. Mihai V. PUTZ (Universitatea de Vest din Timișoara)

 

Membrii Proiectului: CS Dr. Ana-Maria PUTZ (Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane), Lector Dr. Corina DUDA-SEIMAN (Universitatea de Vest Timisoara), Prep. Drd. Marisu LAZEA (Universitatea de Vest Timisoara)

 

Rezumatul Proiectului: Chimia computationala in general, cu specializarile (eco)toxicologie computationala si designul molecular, reprezinta un domeniu prioritar de cercetare regasit si in programele de cercetare ale Comisiei Europene. Aceasta deoarece permite predictia intr-un timp real al potentialului reactiv, de legare specifica, si toxicologic pe care o substanta nou sintetizata il poate avea asupra unor biomolecule (de obicei proteine) aflate in organisme de la nivelul bio- sau eco-sferei. Mai mult, prin design molecular se poate modela si prezice in silico structura unei molecule inca nesintetizate, dar necesara pentru a activa sau inhiba diferite procese moleculare sau metabolice cu impact eco-, bio- sau farmaco-logic. Totusi, la baza tuturor acestor implementari si proiectari moleculare stau principiile fundamentale ale chimiei cuantice, deoarece interactiile implicate sunt de natura cuanto- sterica, fenomenul de tunelare electronica si protonica a barierelor de potential intra- si inter-moleculare fiind factorul determinant in formarea legaturilor chimice cu mare grad de specificitate, de tip enzima-substrat sau receptor-ligand. In acest context, proiectul de fata isi propune avansarea, implementarea si aplicarea unui nou mecanism de interactiune cuantica la nivel molecular: modelarea legaturii chimice in spatii (algebrice) ortogonale - in general, si in al indicilor de reactivitate (electronegativitatea, taria si actiunea chimica) calculati in cadrul teoriei functionalei densitate - in special. Prin aplicarea principiilor de reactivitate consacrate (egalizarea electronegativitatii, acizi si baze tari si slabe, taria chimica maxima a fragmentelor biomoleculare) dar si al recentului principiu variational al actiunii chimice (Putz, 2007) in diverse configuratii cuantice de reactivitate se realizeaza analiza calitativ-cantitativa a interactiei specifice prin legatura chimica ortogonala, generalizand uzitata paradigma l-dimensionala a modelarii chimice in coordonata de reactie.

 

 

Cuvinte Cheie: TEORIA FUNCȚIONALEI DENSITATE, ELECTRONEGATIVITATE, TĂRIA CHIMICĂ, ACȚIUNEA CHIMICĂ, RELAȚII CANTITATIVE DE STRUCTURĂ-ACTIVITATE: QSAR

 

Comunicat: Mihai V. PUTZ: Cercetătorul Anului 2010!

 

Rezultate în 2010:                DESCHIDE AICI

Rezultate în 2011:                DESCHIDE AICI

Rezultate în 2012:                DESCHIDE AICI

Rezultate în 2013:                DESCHIDE AICI

Sinteza Multianuală:          DESCHIDE AICI